top of page

AZ ENERGIAMEGTAKARÍTÁS NÉGY PILLÉRE

A hőenergia tárolása órákon, napokon át vagy még hosszabb ideig,
energiafelhasználás nélkül, az újra felhasználásig

KIEMELT INFORMÁCIÓK

kiegészítő rendszerelem
a helyszínhez és alkalmazáshoz méretezve


A hőakkumulátor intelligenciája optimalizálja a teljes rendszer működését:

  • csúcs menedzsment

  • free cooling / külső levegős hűtés

  • energy on demand / áramtarifák

  • munkapont figyelés

Az Intelligens Thermal Battery a meglévő vagy új hűtési vagy fűtési rendszer integrált részévé válik. A termikus kör hőenergiatermelő és fogyasztó egységei közé ékelődik be energia tárolóként, úgy hogy a Hőakkumulátor egy alternatív keringési kört hoz létre.

A HeatTank Thermal Battery és a Heatventors GigaBattery intelligenciája döntéseihez a lokális adatokat és a központi Big Data adatokat használja. Lokális adatok: a külső hőmérséklet változását leíró függvény, az elvárt belső hőmérsékletek alakulása, a villamos áram ára, és a hőenergia termelő berendezés energia felhasználási/hatékonysági görbéje. A központban tárolt adatok a hasonló installációk (irodák, hotelek, hőtechnikai paraméterek,…) tapasztalati szabályozási görbéit a földrajzi szélességi jellegzetességeket,…stb adják a Thermal Battery vezérlőjének működéséhez.

 

A Heatventors Intelligens Thermal Battery egy aktív-passzív eszköz. Aktív része a hőtechnikai körnek abból a szempontból hogy az energia termelő vezérlését finom keretek között optimalizálja. Passzív része az eredeti szabályozási körnek abból a szempontból, hogy saját energiát ( a kontroller chipjeinek minimális energia igényén túlmenően) nem használ működéséhez. Aktív-passzív eleme továbbá a hőenergia körnek, mert hőenergia tárolóként a feltöltési ciklusban fogyasztóként, a kisütési ciklusban pedig energia forrásként viselkedik.

A hőtechnikai kör egészére vonatkozó energiamegtakarítás így nem kizárólag a HeatTank Thermal Battery hatékonysági paramétereiből, hanem az intelligens vezérlő az egész kört érintő szabályozási funkciójából eredményeztethető, azaz optimális működési tartomány felállításából. Így az akkumulátor intelligenciája az energiatároló funkció hatékonyságával (méret, súly, energia sűrűség, teljesítmény dinamika…) párosulva a szabályozási kör aktív és okos új elemeként, a felhasználó igénye szerint (energia megtakarítás, olcsó áram felhasználása, balvárosi zajcsökkentés,…).

Lévén a termikus rendszerek nagy hőtehetetlenséggel bírnak, így szabályozási szempontból lassú folyamataik kisimítják a hűtő/fűtő gép „digitális” (On/Off) működését. A szabályozási rendszer lényegi finom hangolása az „új elemtől” minél gyorsabb beavatkozást, azaz dinamikus teljesítményt igényel. A Heatventors Thermal Battery szabadalmaztatott belső kialakítása a kisütés/feltöltés sebességének minél gyorsabb lejátszása, azaz a szabályozó intelligencia hatékony végrehajtó funkciójához lett kialakítva. Ez a képesség végsősoron meghatározza az érdemi beavatkozások maximális frekvenciáját.

E két tulajdonság (szabályozó intelligencia és hőtechnikai teljesítmény), a variálható tárolási hőmérsékletű PCM anyagaink nagy energiasűrűségével kiegészítve, eredményezteti a rendszer energia megtakarítását. Így a teljes hűtési/fűtési rendszer valóban kevesebb (elektromos) energiát fogyaszt, mert a hőenergia előállítása ugyanahhoz az elvárt belső klímához sokkal hatékonyabb. A költség megtakarítás az energia deficitből származik, és a karbon kibocsátás csökkenés is valódi! (a háttérben sem termelődik meg) Összehasonlításképpen a napelemes rendszerekre kötött fűtési körök ugyanannyi energiát fogyasztanak el, csak olcsóbban „veszik” az áramot. Így azok energiát nem, költséget igen, megtakarítanak.

Példák az Intelligens Thermal Battery controller energiamegtakarítási módozataira, melyeket optimálisan, együtt és nem kizárolagosan alkalmaz a megtakarítás érdekében. A Thermal Battery Pack méretezése is (kapacitás, PCM anyag,…) meghatározza ezen üzemmódok megtakarításban elért arányát és használhatóságát:

CSÚCS MENEDZSMENT - Napi termelés-fogyasztás optimalizáció (hűtés):

Egy meleg nyári napon, hajnali 2 és 3 óra között, a még üres épület hűtése mellett a hűtőgép nagyon alacsony részterhelésen működik vagy ki van kapcsolva. A külső levegő hőmérséklete 15-20 fokkal alacsonyabb, mint nappal, ami az energetikai szempontból a hűtőgép működését tekintve kedvezőbb állapotot eredményez, így vezérlőegységünk feltölti a Hőakkumulátort. Bár a "pihenő" hűtőgép ilyenkor többlet energiát fogyaszt (az alapesethez képest), 10-12 óra elteltével, kora délután a külső hőmérséklet 30%-kal emelkedik, a hőakkumulátor kisül, hogy jelentősen támogassa a hűtőgépet, ezzel jelentősen javítva az egyébként nem hatékony energiafogyasztást, és így energiát takarít meg (15-35%).

 

FREE-COOLING - KÜLSŐ LEVEGŐS HŰTÉS
Az elősző eset idealizált állapota. Az éjszakai betárolás a külső levegő alacsony hőmérséklete esetén a hűtőgép közreműködését sem igényli. Ha a külső levegő hőmérséklete alacsonyabb, mint a hűtési hőmérséklet, akkor a külső levegő hűtési potenciálja kihasználható, így a hűtőrendszer kompresszorának működtetése nélkül is hűtési energia állítható elő (a kompresszor a hűtőrendszer elektromos áram fogyasztásának 90% feletti részért felelős). Így a hőakkumulátor feltöltésének „költsége” a kisütés hozzáadott értéke által képzett energia egyenlegből nem vonódik le. (15-45%)

ENERGY ON DEMAND - ÁRAMTARIFÁK

A hűtőgépek és a fűtő gépek egy része is árammal működik. Az Intelligent Thermal Battery feltöltése akkor történik, amikor az áram napon (héten) belül olcsóbban elérhető (pl. napelemből, v. szolgáltatótól). A hűtés/fűtésre használható áramtarifák (kedvezőbb áram) rendszere országonként eltérő lehet. (20-50%)

MUNKAPONT FIGYELÉS ÉS OPTIMALIZÁCIÓ
Mint az autómotoroknál, a hűtő- és a fűtő gépeknél is létezik az optimális működési/fogyasztási tartomány. A teljesítmény karakterisztikák itt sem lineárisak, különösen a működési tartomány csúcsán, ahol megnő a fogyasztás, és a gép „erőltetett” működése hatékonytalanabbá, így költségesebbé válik. A cél tehát a teljes rendszer munkapontjának optimális működési tartományban tartása. Ha ennél kisebb a hőenergia igény, akkor az Intelligens hőakkumulátor feltölthető, nagyobb igény esetén a tároló kisütésével (hozzáadott
hőenergiával) alacsonyabb szinten működhetnek a fűtő/hűtő gépek. Az optimális tartományon belül működő hűtő/fűtő gépek élettartama megnő, a karbantartási költségek (kopás, amortizáció) csökkennek a  kíméletesebb használat révén. (5-20%)

4pillarsPic4.png
4pillarsPic5.png

AJÁNLATKÉRÉS

Egyéni terv készítése az Ön vállalkozásához

Merüljön el a részletekben, szakmai hozzáértéssel

bottom of page